Pohyby těles v inerciální a v neinerciální vztažné soustavě

Kyvadlo ve vlaku– rovnovážná poloha — Sbírka úloh

V tomto případě řešíme úlohu v tzv. inerciální vztažné soustavě. Kyvadlo se vůči pozorovateli pohybuje se zrychlením \(\vec{a}\) a působí na něj ...

Mechanický pohyb :: MEF

Mechanický pohyb. Pohyb jakéhokoliv tělesa vždy studujeme vzhledem k nějakému jinému tělesu, vztažné soustavě: Vztažná soustava je soubor (soustava ...

Planety | Země

Země je třetí planeta sluneční soustavy, zároveň největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných ...

Maturita z Fyziky.cz

Maturitní otázky a referáty z Fyziky ... Maturitní otázky a referáty z fyziky pro střední školy

Zákon zachování hybnosti :: MEF

Zákon zachování hybnosti. Izolovaná soustava hmotných bodů (těles) je soustava, na kterou nepůsobí žádné vnější síly resp. v níž výslednice všech ...

Bedna na nakloněné rovině — Sbírka úloh

Bednu je možné posouvat rovnoměrným pohybem nahoru po nakloněné rovině silou o velikosti F 1, dolů po nakloněné rovině silou o velikosti F 2.

Diplomová práce - Katedra fyziky PřF UJEP

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta katedra fyziky

Setrvačná síla – Wikipedie

Setrvačná síla je zdánlivá síla způsobující změnu pohybového stavu (změnu rychlosti) těles v neinerciálních vztažných soustavách.

www.kosmo.cz

Jirka - 5/12/2006 - 10:40. Geostacionarni draha je jen jedna a ma tvar prstence, mozna lepe receno kuznice se stredem v gravitacnim stredu Zeme. Jakakoliv jina obezna ...

Obsah - FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA :: Aktuality

Úvod Pohyby těles a jejich soustav se řídí Newtonovými zákony. Z nich můžeme pro každý konkrétní případ pohybu, u kterého známe vlastnosti působících